Komerce č. 03

1.NP

podlaží

Komerce

dispozice

68,9 m2

plocha

Volné

Půdorys jednotky

Krumlovský Vltavín - půdorys jednotky č. 3

Umístění na podlaží

Krumlovský Vltavín - umístění jednotky č. 3

Legenda místností

01

Zázemí

17,85 m2

02

Pronajímatelná plocha

43,46 m2

03

WC - předsíň

3,06 m2

04

WC

1,76 m2

Celkem

66,13 m2

Podlahová plocha dle NV č. 366/2013 Sb.

68,9 m2

Podlahová plocha jednotky dle platných právních předpisů (nařízení vlády č. 366/2013 Sb.) znamená celkovou plochu všech místností jednotky a také plochy pod nosnými i nenosnými zdmi, přizdívkami a jádry (zde označené jako svislé konstrukce). Jedná se o plochu, která je vymezená obvodovými zdmi jednotky. Plochy jednotlivých místností jsou pouze orientační. Vyobrazené zařízení v plánech jednotek (nábytek, kuchyňská linka, elektrické spotřebiče atd.) není součástí dodávky. Rozsah dodávky je specifikován ve standardu. Investor si vyhrazuje právo na drobné úpravy.

Dotaz k jednotce č. 03