Komerce č. 07

1.NP

podlaží

Komerce

dispozice

82,3 m2

plocha

Volné

Půdorys jednotky

Krumlovský Vltavín - půdorys jednotky č. 7

Umístění na podlaží

Krumlovský Vltavín - umístění jednotky č. 7

Legenda místností

01

Pronajímatelná plocha

78,5 m2

02

WC

1,3 m2

03

WC - předsíň

1,7 m2

Celkem

81,5 m2

Podlahová plocha dle NV č. 366/2013 Sb.

82,3 m2

Podlahová plocha jednotky dle platných právních předpisů (nařízení vlády č. 366/2013 Sb.) znamená celkovou plochu všech místností jednotky a také plochy pod nosnými i nenosnými zdmi, přizdívkami a jádry (zde označené jako svislé konstrukce). Jedná se o plochu, která je vymezená obvodovými zdmi jednotky. Plochy jednotlivých místností jsou pouze orientační. Vyobrazené zařízení v plánech jednotek (nábytek, kuchyňská linka, elektrické spotřebiče atd.) není součástí dodávky. Rozsah dodávky je specifikován ve standardu. Investor si vyhrazuje právo na drobné úpravy.

Dotaz k jednotce č. 07